Vaksiner

Influensavaksine for året:

Oversikt over vaksiner du har fått:

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:

Lenker

Bytte fastlege:
Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreiser:
Her finner du nyttig informasjon om rettigheter for reise til og fra behandling.

NAV:
Tlf: 55 55 33 33
Nyttig informasjon fra Nav.

Helfo:
Informasjon rundt satser, betalinger osv.

Helsedirektoratet:
Nyttig informasjon fra Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet:
Nyttig informasjon fra FHI.

Helseinfonett:
Helseinfo er en markedsplass og informasjonskanal som knytter kontakt mellom publikum og organisasjoner/bedrifter innen helserelatert virksomhet.

Helsebibliotekets pasientinformasjon:
Kvalitetssikret helseinformasjon med mange lenker til gode nettsteder.