Inngår ikke i frikortordningen:

Sende journal i postenkr 85,-
Førerkortattestkr 700,-
Førerkortattest samt tilleggsundersøkelse av diabetikerekr 800,-
Offshoreattestkr 2.000,-
Sjømannsattestkr 2.000,-
Øvrige erklæringer/attester per påbegynt halvtimekr 590,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelsekr 67,-
Utstyr til EKG eller spirometrikr 102,-
Mindre kirurgiske inngrep, kateterisering, glukosebelastning m.m.kr 145,-
Større kirurgiske inngrepkr 198,-
Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet